Üyelik Sözleşmesi

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme“ “acnmakina.com” sitesinin sahibi Acn Makina Tarım ve Hayvancılık   ile “acnmakina.com” sitesine üye olmak isteyen kullanıcı arasında akdedilmektedir.

İşbu “acnmakina.com”  Üyelik Sözleşmesi,  “acnmakina.com” sitesinde bulunan sözleşmenin, elektronik ortam üzerinden kullanıcı tarafından onaylanması anı itibariyle kurulmuş kabul edilir. Sözleşme, Kullanıcı tarafından onaylandığı andan itibaren hüküm doğurur.

Kullanıcı, “acnmakina.com” sitesine üye olarak, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1. İşbu sözleşmenin konusu; “acnmakina.com” sitesinde sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespit edilmesidir.

2.2 Kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan ve “acnmakina.com” tarafından kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.

2.3 Kullanıcı ve  Acn Makina Tarım ve Hayvancılık işbu   sözleşme hükümlerine uygun olarak davranacaklarını kabul ve taahhüt eder.

3. HİZMET VE HİZMETİN KAPSAMI

3.1.”acnmakina.com” sitesinde sunulacak hizmetler, elektronik ortamda alışveriş imkânının sağlanmasından ibarettir.

3.2. Acn Makina Tarım ve Hayvancılık kullanıcıların işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, ,”acnmakina.com” sitesinin hizmetlerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir.

Site üzerinde yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalar,  yine site üzerinden “kullanıcı”lara duyurulur.

3.3.”acnmakina.com”  sitesi tarafından sunulan “hizmetler”de yukarıdaki fıkra gereği yapılan değişiklik ve/veya uyarlamalar, “kullanıcı” tarafından kabul edilmiş sayılır.

4. HİZMETTEN FAYDALANMA ŞARTLARI

4.1. Üyelik; “site”nin ilgili bölümünden kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından “site”ye üye olmak için gerekli kişisel bilgilerinin işlenmesi ve işbu sözleşmenin onaylanması suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan “kullanıcı” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

4.2. “Site”ye üye olabilmek için reşit olmak ve “acnmakina.com” sitesi tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir.

5. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1. Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1. “Kullanıcı”ların, “acnmakina.com” sitesi tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen “kullanıcı”ların sorumluluğundadır. “Kullanıcı”ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı “kullanıcı”ların ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan, “acnmakina.com”‘ sitesinin / Acn Makina Tarım ve Hayvancılık doğrudan veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

5.1.2. “kullanıcı”, Acn Makina Tarım ve Hayvancılık ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki “site” dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla “acnmakina.com” sitesi ve Acn Makina Tarım ve Hayvancılık  ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.3. “Kullanıcı”ların, hukuka aykırı olarak ellerinde bulunan başkalarına ait kredi kartları ve/veya banka hesapları kullanmak suretiyle, “acnmakina.com” sitesi üzerinden yaptıkları alışverişlerden,’ Acn Makina Tarım ve Hayvancılık ’ın ilgili üçüncü şahıslara karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.2.Acn Makina Tarım ve Hayvancılık’ın Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1.Acn Makina Tarım ve Hayvancılık  “site”de sunulan mal ve hizmetleri her zaman değiştirebilme; bilgileri ve içerikleri “kullanıcı”lar da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır.

Acn Makina Tarım ve Hayvancılık  bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanır.

“Kullanıcı”lar, Acn Makina Tarım ve Hayvancılık ’ın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri derhal yerine getirmek zorundadırlar.

Bu  değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, “kullanıcılar” tarafından yerine getirilmez ise, gerekli görüldüğü takdirde Acn Makina Tarım ve Hayvancılık  tarafından yerine getirilebilir. Değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlardan, hukuki ve cezai sorumluluk tamamen kullanıcılara aittir.

5.2.2. Acn Makina Tarım ve Hayvancılık  ,“site”de mevcut bulunan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol eder. Ancak gösterilen bütün çabaya rağmen ilgili bilginin güncel durumu ile “site”de yer alan durumu arasında farklılık olabilir.

Bu ve bunun gibi teknik ve tipografik hata durumlarında Acn Makina Tarım ve Hayvancılık ’ın herhangi bir hukuki sorumluluğu doğmayacaktır.

5.2.3Acn Makina Tarım ve Hayvancılık  “site”de yer alan “şahsi kullanıcı” bilgilerini veya üyeliğe ilişkin “kullanıcı” bilgilerini, “kullanıcı” güvenliği ile kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

5.2.4Acn Makina Tarım ve Hayvancılık  “site”nin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı, siteyi karalayıcı ve kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları, yorumları istediği zaman erişimden kaldırır; bu mesaj ve yorumları giren “kullanıcı”nın üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan geçici veya sürekli son verebilir ve hakkında cezai ve hukuki işlem başlatarak maddi veya manevi tazminat isteyebilir.

İletişim:

Ayan Mah. İstiklal Cad. No:28 Sarıgöl / Manisa

Çalışma Saatleri:
Pazartesi – Cumartesi: 08:30-18:00

+90 532 688 24 45

bilgi@acnmakina.com acnmakina@gmail.com

© 2023 acnmakina.com